Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Alles wat jij als werkgever moet weten over de vaccinatiecampagne

De vaccinatiecampagne boekt traag, maar gestaag vooruitgang. Het coronavaccin is niet verplicht, maar wordt wel sterk aanbevolen door de overheid. Het uiteindelijke doel is om meer dan 70% van de bevolking in te enten en dat betekent dat ook een groot deel van jouw medewerkers waarschijnlijk een prikje zullen krijgen.

Bright Plus

3 min. leestijd

Voor werkgevers roept dat dus wel wat vragen op. Wij verzamelden heel wat nuttige informatie die jou helpt om een duidelijk plan van aanpak op te stellen binnen jouw organisatie.

Wanneer zullen mijn medewerkers gevaccineerd worden?

De vaccinatie van de Belgische bevolking gebeurt in verschillende fasen. In de eerste fase, die in januari is gestart, kwamen bewoners en personeel van de woonzorgcentra aan bod, net als medewerkers in de zorg. Aansluitend volgen de 65-plussers en risicopatiënten. Nadien komt tot slot de rest van de bevolking aan bod.

Wanneer het exact zover is, is dus nog moeilijk in te schatten. Het is wel de bedoeling dat iedereen tegen 11 juli een eerste prik heeft gekregen. Jij en je medewerkers zullen net als alle Belgen ongeveer twee weken voor je aan de beurt bent een persoonlijke uitnodiging ontvangen via de post. In die brief krijg je de optie om je afspraak te bevestigen, te weigeren of te verplaatsen indien het tijdstip voor jou echt niet past.

Kan ik als werkgever vaccinatie verplichten?

Het is begrijpelijk dat jij je medewerkers wil aanmoedigen om zich te laten vaccineren, maar je mag en kan hen als werkgever niet verplichten om dat te doen. Net zomin kan je van je medewerkers – en ook niet van externen - een vaccinatiebewijs eisen voor je ze toegang geeft tot de werkvloer. Want de keuze voor vaccinatie ligt altijd bij de medewerker zelf.

Bovendien garandeert het coronavaccin niet dat de werkomgeving onmiddellijk weer veilig is. Daarom blijven alle veiligheids- en preventiemaatregelen van toepassing. Als werkgever blijft het dus je plicht om de voorschriften na te leven en erop toe te zien dat jouw werknemers deze ook respecteren.

Wat kan ik wel doen?

Als werkgever kan je inzetten op de sensibilisering van je medewerkers, zowel wat de veiligheidsvoorschriften als de vaccinatiecampagne betreft. Dat doe je in de eerste plaats door tijdig, open en duidelijk te communiceren. Door je mensen steeds voldoende informatie te bezorgen creëer je bovendien meer draagvlak.

Toon daarnaast begrip bij twijfel. Je kan je medewerkers ook aanmoedigen om zich te laten vaccineren door ervoor te zorgen dat al hun vragen en twijfels over de vaccinatie snel en duidelijk beantwoord worden. Dit kan je eventueel doen in samenwerking met de preventiedienst of bedrijfsarts.

Als werkgever heb je tot slot een voorbeeldfunctie. Lead by example, leef alle preventiemaatregelen nauwgezet na en biedt je medewerkers steeds de nodige middelen en tijd om hetzelfde te doen.

Moeten mijn medewerkers hiervoor verlof opnemen?

Elke medewerker heeft recht op klein verlet met behoud van loon als die zich laat vaccineren. Dit geldt trouwens voor elke vereiste injectie. Om klein verlet te mogen opnemen moeten je medewerkers je wel op voorhand verwittigen. Deze maatregel is tijdelijk en blijft voorlopig geldig is tot 3 december 2021.

Alleen als jij de vraag expliciet stelt, moet jouw medewerker bewijzen dat hij zijn recht op klein verlet wel degelijk heeft gebruikt om zich te laten vaccineren. Een document dat de afspraak in het vaccinatiecentrum bevestigt is hiervoor voldoende. Let wel: je mag enkel het tijdstip van de vaccinatie noteren, en je mag de informatie die je te zien krijgt enkel gebruiken voor de organisatie van het werk en een correcte loonadministratie.

Mag ik registreren wie zich liet vaccineren?

Elke medewerker is vrij te kiezen of hij/zij zich wel of niet laat vaccineren en is niet verplicht om dat met jou te delen. Doen ze dat wel, dan mag je die gegevens niet registreren en er ook geen gevolgen aan geven. Vaccinatiegegevens vallen onder het medisch dossier en zijn dus gevoelig en strikt persoonlijk. Doe je dit wel, dan riskeer je een schadevergoeding wegens discriminatie en schending van de privacy. Die kan tot 6 maanden loon oplopen.

Antwoorden op de vragen?

Hebben je medewerkers nog bijkomende vragen over de vaccinatiecampagne? Op de website van laatjevaccineren vind je de antwoorden op de meest gestelde vragen over de coronavaccins. And in the meantime, stay safe & healthy!

Bronnen:

https://www.laatjevaccineren.be/

Werk.belgie.be