Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Een cv correct evalueren

Naast de motivatiebrief is het curriculum vitae het voornaamste element waarop je je baseert om een sollicitatie te weerhouden of te verwerpen. Het komt er dus op aan alle subtiliteiten te analyseren als je de reacties op een werkaanbieding bekijkt.

Bright Plus

1 min. leestijd

Hoe lang is een ideaal cv? Wat moet het bevatten? Wat met de leemten?

De presentatie van het cv – Heeft de kandidaat op de volgende elementen gelet?

  • Een duidelijk en visueel goed gestructureerd blad dat niet overvol staat
  • Geen onregelmatigheden
  • Bijzondere aandacht voor de keuze van het lettertype

De lengte van het cv

De regel die zegt dat het cv niet meer dan één of twee pagina’s mag beslaan, is niet altijd van toepassing. Een persoon die al veel beroepservaring heeft en verschillende stages liep, in het buitenland verbleef en voortgezette opleidingen volgde, heeft al vlug een uitgebreid cv.

Als het curriculum vitae op een beknopte en nauwkeurige manier alle essentiële elementen bevat, zijn drie pagina’s ook aanvaardbaar. Maar als het cv veel overbodige informatie bevat, zou het kunnen dat de kandidaat de taken niet gestructureerd en doelgericht kan aanpakken.

De elementen van het cv

Het curriculum vitae beschrijft de beroepskwalificaties van de kandidaat.
Daaruit moet je de volgende punten kunnen afleiden:

  • Heeft hij de vereiste opleiding / ervaring?
  • Heeft hij (bijzondere) kennis van informatica?
  • Spreekt hij de vreemde taal die nodig is voor de job en welk niveau heeft hij?
  • Voldoet de kandidaat aan de belangrijkste criteria voor het werk?

Tip: Neem nota’s die een latere weigering kunnen staven.

Zijn er leemten in het cv?

  • Een onderbroken beroepsleven wordt nu gemakkelijker aanvaard. Het cv moet volledig zijn, zelfs al houdt niet alles verband met de job. Een kandidaat die een wereldreis maakte of besloot om zijn kinderen op te voeden, moet dit niet verborgen houden. Je kan de gewenste uitleg vragen tijdens het aanwervingsgesprek.
  • Je weet wel dat de wereldreis bevorderlijk is voor zijn openheid, zijn flexibiliteit en zijn verdraagzaamheid terwijl hij zijn organisatietalent ontwikkelt door zijn kinderen op te voeden. Maar als je op de vraag “Welke interessante dingen heb je gedaan?” “Niets” als antwoord krijgt, pas dan op!

Tip: Noteer de leemten in het cv van de kandidaat. Als je hem uitnodigt voor een persoonlijk onderhoud kun je je vragen doelgerichter stellen.