Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Een goed welzijnsbeleid? Dat is een absolute prioriteit

Het bedrijfsleven anno 21ste eeuw brengt vaak heel wat uitdagingen met zich mee. Alles moet beter, sneller en digitaler en de lat ligt extreem hoog. We worden overladen met verantwoordelijkheden en vergeten uiteindelijk onze voornaamste prioriteit: zorg dragen voor onszelf en de mensen om ons heen.

Bright Plus

9 min. leestijd

Ook onze general manager Linda Cappelle weet dat die noodzaak alleen maar urgenter is geworden in deze tijden van crisis. In het boek ‘Fulltime gepassioneerd’ benadrukt ze dat het nu belangrijker is dan ooit om te investeren in je mensen. Ons mentaal en fysiek welzijn staat stevig onder druk, en net in deze uitdagende tijden maken goede zorgen, een open en transparante communicatie en een hecht teamgevoel écht het verschil. Op zoek naar tips & tricks over hoe je dit best aanpakt? We lichten met deze whitepaper alvast een tipje van de sluier.

Over de auteur

Wie is Linda Cappelle?

Nadat ze ervaring opdeed bij verschillende bedrijven begon Linda Cappelle in 2006 haar loopbaan binnen Bright Plus. Tien jaar later nam ze er het roer als general manager over. Ze is er persoonlijk van overtuigd dat de mensen binnen een bedrijf de grootste troef zijn. Daarom maakte ze van welzijn een absolute prioriteit.

Op 21 september 2020 brengt ze haar boek ‘Fulltime gepassioneerd’ uit. Nadat ze samen met haar team maar liefst 8 keer de award voor Great Place To Work in de wacht sleepte, deelt ze in dat boek haar geheim voor dat succes: een onderbouwd, behapbaar en herkenbaar welzijnsbeleid dat voluit inzet op getalenteerde, gemotiveerde, geïnformeerde, gezonde en bovenal gelukkige medewerkers.

Meer info over het boek?

Het belang van een welzijnsbeleid

Veel bedrijven krijgen de laatste jaren te kampen met stijgende cijfers op gebied van personeelsverloop, langdurig absenteïsme en ziekteverzuim en een steeds heviger laaiende war for talent. Investeren in een uitgewerkt welzijnsbeleid is dus geen overbodige luxe. De ‘winst’ van welzijn is immers duidelijk merkbaar in de HR cijfers. Gelukkige medewerkers zijn productieve medewerkers. Ze staan te popelen om bij je organisatie te solliciteren. Zodra ze de job te pakken hebben, komen ze met volle goesting en bakken energie naar het werk. Ze blijven langer aan boord en zijn minder vaak afwezig. Drie zaken waarvan je de positieve evolutie zwart op wit kan waarnemen. Het aantal sollicitaties stijgt, het absenteïsmecijfer daalt en het verloop van personeel wordt flink teruggeschroefd.

Je mensen, je merk

Als het welzijn van de mensen in je organisatie centraal staat, zitten ze niet alleen goed in hun vel op het werk. Ze zijn ook je uithangbord, je beste marketingstrategie, je hele merk. Enthousiaste medewerkers dragen de boodschap van je bedrijf naar buiten op de meest authentieke manier. Als je mensen in de waarden, cultuur, missie en visie van je organisatie geloven, worden ze vanzelf fans en ambassadeurs van je bedrijf. Dat vertaalt zich in meer betrokkenheid en heeft zelfs een positief effect op wat er buiten de muren van je organisatie gebeurt. Want welzijn heeft ook een effect op je werkgeversmerk, je employer brand, wat zorgt voor gerichte sollicitaties.

Je mensen, je kapitaal

Als gespecialiseerd dienstverleningsbedrijf in HR luidt de slogan binnen Bright Plus: people are our business. Maar dat geldt eigenlijk voor elke organisatie, ongeacht in welke sector je werkt. Je mensen maken het verschil, op meer dan één manier. Door in je medewerkers te investeren kan je jezelf onderscheiden van de concurrentie. Mensen die zich oprecht goed voelen op het werk, presteren beter, zijn creatiever en klantvriendelijker. Ze lanceren ook meer ideeën en zijn oprecht fier op het werk dat ze afleveren. Dat komt de algemene werking en dus het succes van je organisatie ten goede.

Ze blijven ook langer aan boord en hoeven zich minder vaak ziek te melden. Iedere leidinggevende weet dat absenteïsme, personeelsverloop en rekrutering heel hoge kosten zijn. Door in te zetten op welzijn – wat trouwens helemaal niet veel hoeft te kosten – schroef je die kostenposten aardig terug. Dat alles maakt van je mensen je meest kostbare kapitaal.

Je mensen maken het verschil, op meer dan één manier. Door in je medewerkers te investeren kan je jezelf onderscheiden van de concurrentie. Mensen die zich oprecht goed voelen op het werk, presteren beter, zijn creatiever en klantvriendelijker.

Het beleid van Bright Plus

Net als Rome werd ons welzijnsbeleid niet op één dag gebouwd. Het was een pad met vallen en opstaan, maar wel één dat altijd samen met de medewerkers werd bewandeld. Simpel, behapbaar en herkenbaar, maar toch gefundeerd. Dat waren de voornaamste criteria waar ons welzijnsbeleid aan moest voldoen. Een model dat steunt op een eenvoudig houvast, want niemand die uit eigen beweging een beleidsdossier van dertig pagina’s vol dure managementpraatjes zal doorbladeren.

Die vereisten verzamelden we in ons High Five beleid. Een beleid met vijf pijlers, dat echt bij onze organisatie past. Een model dat door alle teamleden wordt gedragen. Maar ook een model dat rekening houdt met alle aspecten van welzijn. Want welzijn op het werk gaat verder dan een yoga -workshop of een fruitmand op kantoor. Om echt wat te veranderen op lange termijn moesten we als team ook inzetten op het mentale aspect, dat een pak minder tastbaar is.

Het welzijnsbeleid

Vijf pijlers, vijf G's

De G van gezond

Gezonde medewerkers zitten – zowel op fysiek als mentaal vlak - beter in hun vel, hebben meer energie en veerkracht en kunnen dat gevoel ook beter overbrengen in het werk én naar de andere medewerkers.

De G van geïnformeerd

Geïnformeerde medewerkers die weten waarom er bepaalde beslissingen worden genomen en wat er speelt binnen de organisatie voelen zich betrokken. Ze zijn meer geëngageerd om samen aan een doel, aan het grotere geheel te werken.

De G van gelukkig

Gelukkige medewerkers herkennen hun eigen waarden en normen in die van het bedrijf en het team waar ze mee samenwerken. Ze voelen zich thuis in de organisatie en dat vergroot de verbondenheid, de betrokkenheid en de toewijding voor het hele team.

De G van gemotiveerd

Gemotiveerde medewerkers voelen zich gewaardeerd en geïnspireerd binnen de organisatie en willen daarom samen met het team successen boeken. Ze willen groeien en anderen helpen groeien.

De G van getalenteerd

Getalenteerde medewerkers blijven fris, up-to-date en uitgedaagd. Door in te zetten op levenslang leren vergroten ze niet alleen de eigen competenties, maar ook het groeipotentieel van het bedrijf.

Een langetermijnvisie

Een welzijnsbeleid opstellen vraagt tijd en inzet, maar het belangrijkste aspect van het proces is de implementatie ervan. Niet zomaar voor eventjes, maar wel op lange termijn. En zeker ook in woelige periodes zoals de huidige coronacrisis. Moeten er budgettaire keuzes gemaakt worden, dan is in veel bedrijven het welzijnsbeleid vaak het eerste waarin geschrapt wordt. Een jammere keuze, want inzetten op het welzijn van je medewerkers hoeft helemaal geen grote kost te zijn. Met deze hands-on tips hou jij je uitgewerkte welzijnsbeleid op lange termijn gaande.

1. Sta open voor inspraak

Je welzijnsbeleid levend houden op lange termijn lukt enkel en alleen als je je medewerkers te allen tijde blijft betrekken bij de implementatie en uitbouw ervan. Dat doe je in de eerste plaats door je mensen te bevragen. Doe het niet één keer, maar maak er een gewoonte van. De resultaten van zo’n bevraging geven elke keer opnieuw een duidelijk zicht op wat er al goed gaat en wat er nog te verbeteren valt. Stel ook enkele enthousiaste medewerkers aan om in een welzijnscomité of focusgroep te zetelen. Zo’n comité zit op regelmatige tijdstippen samen om feedback te geven, nieuwe initiatieven te bedenken en te pitchen. Hoe meer de ideeën en uitwerking door je mensen zelf gedragen worden, hoe groter het draagvlak ervan zal zijn.

2. Stel een duidelijk kader op

Let wel: die slaagkans valt of staat met goede krijtlijnen die je als management uitzet. Een duidelijk kader waarbinnen er voorstellen kunnen gelanceerd worden is een absolute noodzaak. Je blijft tenslotte een organisatie die vooropgestelde doelstellingen en resultaten moet behalen Maak dat kader kenbaar aan je medewerkers, zodat hun initiatieven zeker nuttig, haalbaar en realistisch blijven en passen binnen de mogelijkheden van je organisatie.

3. Hou ruimte voor flexibiliteit en actualiteit

Een duidelijke structuur in je welzijnsbeleid is een must. Alleen zo hou je een goed overzicht over het aantal projecten dat er loopt binnen je organisatie, de juiste timing en de haalbaarheid ervan. Zo blijf je gelijkwaardig inzetten op alle aspecten van welzijn.

Zorg er echter voor dat je jezelf niet vastzet en dat je ruimte bewaart voor flexibiliteit. Welzijn is vaak verbonden aan de actualiteit en moet daar ook op kunnen inspelen. Zo kan je tijdens situaties zoals de lockdown omwille van corona niet anders dan bepaalde initiatieven on hold zetten, maar je moet op zo’n moment ook de ruimte hebben om andere initiatieven op korte tijd op poten te zetten. Want het is net op zulke momenten dat mensen extra veel behoefte hebben aan een goede ondersteuning.

4. Geef het goede voorbeeld

Een duidelijke structuur in je welzijnsbeleid is een must. Alleen zo hou je een goed overzicht over het aantal projecten dat er loopt binnen je organisatie, de juiste timing en de haalbaarheid ervan. Zo blijf je gelijkwaardig inzetten op alle aspecten van welzijn.

Zorg er echter voor dat je jezelf niet vastzet en dat je ruimte bewaart voor flexibiliteit. Welzijn is vaak verbonden aan de actualiteit en moet daar ook op kunnen inspelen. Zo kan je tijdens situaties zoals de lockdown omwille van corona niet anders dan bepaalde initiatieven on hold zetten, maar je moet op zo’n moment ook de ruimte hebben om andere initiatieven op korte tijd op poten te zetten. Want het is net op zulke momenten dat mensen extra veel behoefte hebben aan een goede ondersteuning.

5. Bied zorg op maat

Je mag nog zoveel initiatieven lanceren, maar als die niet aansluiten bij de noden van je mensen zal je op bijzonder weinig draagvlak kunnen rekenen. Ontwikkel je een e-learning, maar wordt die amper bekeken, dan weet je dat deze actie niet is waar je mensen vraag naar hebben. Luister naar wat je medewerkers nodig hebben en speel daarop in. Hou ze indien nodig een spiegel voor, trek ze uit hun comfortzone en initieer dit soort gesprekken zelf. Enkel als je welzijn is afgestemd op de mensen in je bedrijf, zal je ze op lange termijn kunnen enthousiasmeren om er hun schouders onder te zetten.

6. Zie het als een mindset

Leuke initiatieven om samen aan het welzijn te werken zijn top, maar vergeet niet dat investeren in welzijn vooral een verandering in mindset is. Die switch kan je al maken met kleine dingen, niet met peperdure initiatieven of gadgets. Alleen al door in te zetten op de sterktes van je mensen, veel en duidelijk te communiceren en aandacht te hebben voor de mensen achter de medewerkers en voor hun privésituatie zal je merken dat je samen steeds voor het beste resultaat kan gaan.

Meer welzijn op de agenda?

Changing a company is not an event, it’s an evolution. En ook het opzetten van een uitgewerkt welzijnsbeleid doe je best stap voor stap. Wil je graag concrete tips om je eigen welzijnsbeleid op maat op te stellen, om je medewerkers er warm voor te maken en om het op lange termijn levend te houden? Met het boek ‘Fulltime gepassioneerd’ als leidraad is het te bewandelen pad alvast een stukje geplaveid.

Het boek

Fulltime gepassioneerd

Nadat Linda Cappelle, general manager van Bright Plus, de passie, de sfeer en de resultaten op de werkvloer merkbaar zag verbeteren, had ze nog één mooi doel voor ogen: die ervaring delen en collega-leidinggevenden een leidraad bieden om ook in hun bedrijf op een effectieve manier in te zetten op hun meest waardevolle kapitaal: enthousiaste en toegewijde medewerkers. Een visie die in de coronacrisis alleen maar noodzakelijker blijkt. Het is belangrijker dan ooit om te investeren in jouw mensen. Net in woelige tijden maken goede zorgen, een open en transparante communicatie en een hecht teamgevoel echt het verschil.

Dit inzicht bundelde ze in haar eerste boek Fulltime gepassioneerd.

Meer weten en je exemplaar bestellen?