Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Je medewerkers motiveren en gemotiveerd houden is geen simpele opdracht. Toch zijn er heel wat zaken die jij als leidinggevende kan doen om ervoor te zorgen dat je medewerkers vol motivatie aan hun werkdag beginnen. We geven je graag enkele tips.

Bright Plus

2 min. leestijd

Het is belangrijk om mensen op een juiste manier te motiveren. Hoe hard je je best ook doet, als je het niet goed aanpakt kan dit een effect hebben op hun prestaties en engagement. Daarom deze do’s en don’ts:

DO

 • Motiveer jezelf – wees het voorbeeld.
 • Doe iets voor iemand. Deze persoon zal dan sneller geneigd zijn ook iets voor jou te doen.
 • Maak tijd voor een babbel en toon interesse. Zo win je ook het vertrouwen van je mensen.
 • Laat je mensen zoveel mogelijk bepalen wat ze zelf doen, m.a.w. delegeer. Je creëert er vertrouwen mee.
 • Spreek realistische doelen af en beloon gewenst gedrag.
 • Behandel iedereen eerlijk, maar niet hetzelfde. Iedereen heeft een andere persoonlijkheid en heeft dus ook andere noden.
 • Moedig je medewerkers geregeld aan en toon je waardering voor hun werk.
 • Hou je aan je afspraken en je beloften. Beloof dus nooit iets waarvan je niet zeker bent of je het kan waarmaken.
 • Kom op voor je medewerkers! Luister bij een conflict altijd naar de versie van je eigen mensen vooraleer je een uitspraak doet.
 • Wacht niet tot het jaarlijkse evaluatiegesprek om prestaties te bespreken. Het is belangrijk mee te delen wat wel of niet goed gaat – anders is beterschap niet mogelijk.
 • Laat mensen ook praten over wat hen demotiveert en luister aandachtig. Zo kunnen de nodige aanpassingen op tijd gebeuren.

DON’T

 • Geef geen negatieve feedback in het bijzijn van anderen. Zo vermijd je dat de persoon zich vernederd of aangevallen voelt.
 • Geef geen vaag of onduidelijk antwoord als iemand je een vraag stelt. Als leidinggevende kijken de medewerkers naar jou op als er bepaalde vragen zijn – het is dan ook jouw verantwoordelijkheid om zo duidelijk mogelijk te zijn in je antwoord.
 • Plan geen onproductieve meetings. Zo verdoen je medewerkers hun tijd en krijgen ze ook het gevoel dat je hun tijd niet waardeert.
 • Leg geen overbodige regels op. Zo krijgen je medewerkers het gevoel dat je ze niet vertrouwt.
 • Geef geen onconstructieve feedback. Jouw feedback is nodig opdat je medewerkers hun werk kunnen verbeteren. Probeer dus altijd zo constructief mogelijk te zijn in je kritiek op hun werk / gedrag.
 • Laat het talent niet onbenut. Je medewerkers moeten het gevoel krijgen dat je hun talent erkent en daar ook gebruik van maakt. Indien je dit niet doet zullen ze vroeg of laat van job veranderen.
 • Te lage verwachtingen werken demotiverend. Als een medewerker het gevoel heeft dat je weinig van hem verwacht en hem weinig aandacht geeft, gaat hij ook minder van zichzelf verwachten. Het demotiverende effect is dan erg groot.
 • Communiceer alle belangrijke informatie aan je werknemers. Indien je dit niet doet krijgen ze het gevoel hun werk te moeten doen met enkel de helft aan informatie.

Events en trainingen op de agenda

event

Ontsnap uit jouw gouden kooi - durf te solliciteren!
app.event.read_more

event

Levenslang leren; wat is de rol van de werkgever?
app.event.read_more