Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Hoe groepsdynamica de teamprestaties beïnvloedt

Hoe komt het dat het ene team erin slaagt om harmonieus en productief samen te werken, terwijl in het andere team mensen elkaar vooral lijken tegen te werken?

Bright Plus

2 min. leestijd

Het heeft alles te maken met groepsdynamica, een systeem van psychologische processen en gedragingen binnen een sociale groep. Een abstract en vrij complex gegeven dus. En daarom ook moeilijk te vatten, laat staan te beïnvloeden. Toch kan je met een beter inzicht in de groepsdynamiek en via een planmatige aanpak de samenwerking binnen een team aanzienlijk verbeteren.

Wat bepaalt de dynamiek in een team?

Er zijn tal van theorieën over groepsdynamica, maar over het algemeen neemt men aan dat drie hoofdfactoren de dynamiek in een team beïnvloeden: de individuen in het team - elk met hun persoonlijkheid, specifieke achtergrond, attitudes en gedrag – omgevingsfactoren zoals de structuur van het bedrijf, het soort werk of de opdracht, de werkdruk, … - en de leidinggevende van het team en diens persoonlijkheid en leiderschapsstijl.

Hoe kan je de groepsdynamiek bijsturen?

Loopt de samenwerking in een team stroef, zijn er blijvend frustraties, of leveren projecten of opdrachten niet het gewenste resultaat op, dan heeft het team bijsturing nodig. Dat begint bij het analyseren van het probleem: zijn de doelstellingen niet duidelijk of slaagt het team er niet in om zich ervoor te engageren? Dat laatste kan te maken hebben met de competenties van medewerkers, maar even vaak ligt een negatieve groepsdynamiek en/of een bepaalde leiderschapsstijl aan de basis. Die negatieve groepsdynamiek aanpakken, is niet altijd eenvoudig. Toch bestaan er methodes waarmee je de samenwerking binnen een team op een systematische manier kan verbeteren.

Management Drives: op zoek naar de interne ‘drive’

Een van die methodes is Management Drives, dat letterlijk op zoek gaat naar de drijfveren die mensen, teams en organisaties in beweging brengt. Het uitgangspunt is dat ieder zijn specifieke talenten, IQ en EQ heeft, maar dat het je persoonlijke drijfveren zijn die bepalen of je talenten tot uiting komen of niet. Ze vormen de schakel tussen wat mensen kunnen en wat ze effectief doen.

De methode onderscheidt zo zes verschillende drijfveren, elk met hun positieve en hun negatieve aspecten.

  1. De visionair (geel): wil analyseren, begrijpen en doorgronden
  2. De bestuurder (blauw): wil zekerheid en duidelijkheid creëren
  3. People manager (groen): stelt mensen en sociale verbanden voorop
  4. De autoriteit (rood): staat voor durf, tempo en kracht
  5. De ondernemer (oranje): wil vooruitgang, resultaten en prestaties laten zien
  6. De nestoor (paars): stelt zich dienstbaar op en creëert verbinding en veiligheid

Impact van drijfveren op groepsdynamica

Op basis van deze drijfveren – die bepaald worden aan de hand van individuele vragenlijsten - brengt de Management Drives methode de groepsdynamica in kaart en reikt ze de elementen aan om de groepsdynamiek bij te sturen. Door mensen inzicht te geven in elkaars drijfveren, krijgen ze bovendien meer begrip voor elkaars gedrag en communicatiestijl en worden conflicten en frustraties makkelijker vermeden.

Meer info over Management Drives lees je hier.