Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Het belang van ESG in moderne organisaties

In een tijdperk waarin duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid een prangende kwestie is, is ESG (Environmental, Social, Governance) uitgegroeid tot een leidende methode voor bedrijven om hun impact op de wereld te meten en te verbeteren.

Bright Plus

3 min. leestijd

Maar wat houdt ESG precies in, waarom is het zo cruciaal voor hedendaagse organisaties en hoe zet je er dan op in? We spraken erover met Michael Vercauteren, Projectcoördinator Sustainability bij RGF Staffing Belgium, een expert op het gebied van duurzaamheid en menselijk kapitaal.

Wat is ESG?

‘ESG is een methodiek om om te gaan met duurzaamheid’, legt Michael Vercauteren uit. De "E" staat voor Environment, wat verwijst naar de ecologische impact van een organisatie, zoals de carbon footprint en emissies. De "S" staat voor Social en richt zich op inclusiviteit, diversiteit en arbeidsomstandigheden. En de "G" staat voor Governance, wat betrekking heeft op het beleid en de waarden van een organisatie, inclusief ethiek en transparantie.’

Waarom is ESG belangrijk?

‘Duurzaamheid is van essentieel belang voor de toekomst’, benadrukt Michael. ‘We hebben maar één planeet, het is de verantwoordelijkheid van iedereen om er op een verantwoorde manier mee om te gaan. ESG draagt bij aan het creëren van een positieve impact, zowel voor het milieu als voor de maatschappij. Het bevordert een gezonde bedrijfscultuur, diversiteit en inclusie, en een ethisch en transparant beleid.’

Hoe kunnen bedrijven investeren in ESG?

Volgens Michael begint de investering in ESG met het vaststellen van de "dubbele materialiteit". Dit houdt in dat bedrijven zowel naar de financiële impact op zichzelf als de impact die ze hebben op de samenleving gaan kijken. Vervolgens kunnen ze gerichte acties ondernemen, zoals het verminderen van hun ecologische voetafdruk, het bevorderen van diversiteit en inclusie binnen de organisatie, en het verbeteren van hun corporate governance.’

Concrete tips voor ESG?

 • Meet en verminder je ecologische impact door het gebruik van groene energie en de elektrificatie van bedrijfsvoertuigen.
 • Promoot diversiteit en inclusie door mentoringprogramma's en ondersteuning van minderheidsgroepen.
 • Ontwikkel een transparant beleid rond ethiek, governance en maatschappelijke verantwoordelijkheid.
 • Focus op de lange termijn en durf te investeren in duurzame oplossingen, zelfs als de resultaten niet onmiddellijk zichtbaar zijn.
 • Werk samen met leveranciers die ook streven naar duurzaamheid. Beoordeel de milieu- en sociale impact van je toeleveringsketen en moedig verantwoorde praktijken aan bij al je partners.
 • Implementeer energiebesparende maatregelen in je bedrijfsactiviteiten, zoals het gebruik van energiezuinige apparatuur, investeringen in hernieuwbare energiebronnen en het minimaliseren van verspilling.
 • Omarm het concept van de circulaire economie door producten en materialen te hergebruiken, te recyclen en te herstellen. Ontwikkel een gesloten kringloopsysteem waarin afval wordt geminimaliseerd en hulpbronnen worden geoptimaliseerd.
 • Zorg voor nauwkeurige en transparante rapportage over je ESG-prestaties. Communiceer regelmatig met belanghebbenden over je voortgang, doelstellingen en uitdagingen op het gebied van duurzaamheid.
 • Word actief betrokken bij de lokale gemeenschap door vrijwilligerswerk, sponsoring van maatschappelijke projecten en het ondersteunen van goede doelen die zich inzetten voor milieu- en sociale kwesties.
 • Betrek je medewerkers bij je ESG-initiatieven door bewustwordingscampagnes, educatieve programma's en betrokkenheid bij besluitvormingsprocessen. Creëer een cultuur van duurzaamheid binnen je organisatie.
 • Stimuleer innovatie en onderzoek naar duurzame oplossingen binnen je bedrijf. Moedig medewerkers aan om nieuwe ideeën te verkennen en te implementeren die bijdragen aan een meer duurzame bedrijfsvoering.

Door deze concrete stappen te nemen, kunnen bedrijven hun ESG-prestaties verbeteren en bijdragen aan een positieve impact op het milieu, de maatschappij en hun eigen bedrijfsresultaten.

Valkuilen en uitdagingen?

Een van de valkuilen van ESG is het verliezen van focus, merkt expert Michael op. Omdat er zoveel manieren zijn om in te zetten op duurzaamheid, diversiteit en inclusie zien bedrijven soms door de bomen het bos niet meer. Organisaties moeten daarom prioriteiten stellen en zich richten op de aspecten die het meest impactvol zijn, maar ook realistisch binnen de eigen organisatie. Dat hoeven niet altijd meteen de grootste transformaties te zijn, maar kan ook al door veel kleine veranderingen door te voeren, zoals bijvoorbeeld het bannen van plastic in de organisatie of de centrale verwarming een graadje naar beneden te zetten en te zorgen dat die na de werkuren steeds uit staat.

Daarnaast kan de druk om op korte termijn resultaten te behalen het moeilijk maken om te investeren in duurzaamheid op lange termijn. De impact daarvan is immers niet altijd onmiddellijk zichtbaar, maar op de lange termijn wel des te groter en bovenal noodzakelijk. Daarom is het cruciaal voor organisaties om de stap te zetten en te streven naar een duurzame toekomst.

Conclusie

ESG is veel meer dan alleen een buzzword; het is een impactvolle visie voor moderne bedrijven die willen bouwen aan een duurzame toekomst. Door te investeren in ESG kunnen organisaties niet alleen hun impact op het milieu en de maatschappij verbeteren, maar ook hun eigen veerkracht en langetermijnprestaties versterken. Een win-winsituatie, dus.