Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Hoe voer je succesvolle sollicitatiegesprekken?

Sollicitatiegesprekken afnemen is boeiend, maar ook spannend. Zowel voor de recruiter als de sollicitant. Ieder gesprek is beperkt in tijd, maar toch doorslaggevend voor het al dan niet weerhouden van de kandidaat. Hoe stel je de juiste vragen en zet je de gepaste stappen?

Bright Plus

2 min. leestijd

Met de volgende tips in je achterhoofd vat je gewapend je sollicitatiegesprek aan.  

Een vaste gespreksstructuur bied je een houvast tijdens het sollicitatiegesprek

Net zoals voor andere professionele gesprekken, heb je baat bij een vaste structuur tijdens een  sollicitatiegesprek. Zo ben je zeker dat alle te bespreken punten aan bod komen en je achteraf makkelijker kandidaten kan vergelijken. 

  • Opening: stel de kandidaat op zijn gemak door jezelf voor te stellen en het ijs te breken met enkele luchtige vragen. 
  • Inlichtingen over de organisatie en over de functie: licht je bedrijf en zijn activiteiten toe, geef duiding bij de vacante functie en het betrokken team
  • Informatie over de kandidaat: stel geen vragen over feiten die je terugvindt in het cv, maar stel gerichte vragen die jou een concreet inzicht bieden in de kennis en ervaring, maar ook in de motivatie van de kandidaat. Een dankbaar model hiervoor is de STAR-methode. 
  • Vragen van de kandidaat: geef je sollicitant de kans om vragen te stellen zodat ook hij met kennis van zaken voor jouw bedrijf kan kiezen. 
  • Afsluiting: bedank de kandidaat voor zijn tijd en licht de vervolgstappen in het sollicitatieproces toe. Geef een indicatie over wanneer hij een antwoord mag verwachten.  

Via de STARR-methode achterhaal je welke ervaring de kandidaat écht heeft

STARR staat voor Situatie, Taak, Actie, Resultaat en Reflectie. Het is een methode die erop gericht is om op basis van gedrag uit het verleden toekomstig gedrag te voorspellen. De interviewer vraagt specifiek naar voorbeelden van feitelijk gedrag dat in verband staat met het functieprofiel. 

Neem dan ook de tijd om exact te bepalen waar je op zoek naar bent en de juiste open vragen voor te bereiden.

Toegepast op een vacature voor management assistant waarin diplomatie één van de kerncompetenties is, kan je volgende STAR-vragen stellen over hoe de assistant omgaat met conflicten. 

  • Situatie: licht de situatie en het conflict toe dat je meemaakte. 
  • Taak: wat waren je taken en verantwoordelijkheden toen?
  • Activiteiten: wat heb je concreet gezegd en/of gedaan? Hoe ben je ermee omgegaan?
  • Resultaat: wat gebeurde er? Wat was het concrete resultaat? 
  • Reflectie: Wat heb je eruit geleerd en wat zou je achteraf gezien anders doen?  

Iedere sollicitant is een potentiële ambassadeur voor jouw bedrijf

Houd steeds in gedachten dat iedere kandidaat die je interviewt zich een beeld vormt over jouw bedrijf. Zorg voor vlotte en ontspannen gesprekken waarbij je hem op een gelijkwaardige en respectvolle manier behandelt. Geef eerlijke feedback en vermijd een oordeel over de persoon te vellen. Ook al komt de sollicitant niet in aanmerking voor de vacature, toch heeft iedereen er baat bij dat de kandidaat met een goed gevoel naar buiten gaat.