Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Wat de nieuwe opzeggingstermijn voor jou als werkgever betekent

Getalenteerde medewerkers hou je natuurlijk liefst zo lang mogelijk aan boord, maar het is nu eenmaal de realiteit dat werknemers soms ontslag nemen. Sinds oktober 2023 bedraagt de opzegperiode van medewerkers die zelf de samenwerking verbreken nog maximaal 13 weken.

Bright Plus

3 min. leestijd

Maar wat betekent die nieuwe wetgeving voor jou als werkgever en hoe ga je efficiënt om met die relatief korte opzegtermijn?

Wat is er veranderd?

Op 28 oktober 2023 trad de nieuwe regelgeving rond de maximale opzeggingstermijn van medewerkers die zelf het bedrijf verlaten in werking. Voordien werd de vooropzeg van medewerkers met een hoge anciënniteit in twee delen berekend:

  • Een opzeggingstermijn voor de periode die loopt vanaf het ondertekenen van de arbeidsovereenkomst tot 31 december 2013
  • Een termijn voor de periode vanaf 1 januari 2014 tot het einde van de overeenkomst

Die rekensom leidde er tot voor kort toe dat medewerkers met een hoge anciënniteit bij het indienen van hun ontslag soms een opzeggingstermijn moesten doen van 4,5 tot 6 maanden. Sinds oktober 2023 geldt die berekening niet meer en kan de opzeggingstermijn ook voor een ontslagnemende werknemer met minstens acht jaar op de teller nog maximaal 13 weken bedragen.

Een goed gesprek

Soms komt het ontslag van een medewerker als een donderslag bij heldere hemel, soms zie je het al maanden aankomen. Maar hoe dan ook is talent verliezen nooit leuk en betekent het meestal dat je op zoek moet naar een nieuwe kracht. Een talent dat er - net als jij - baat bij heeft dat de overdracht tijdens de opzeggingstermijn zo efficiënt mogelijk verloopt.

Dat lukt in de eerste plaats het best als je de keuze van je bijna ex-werknemer respecteert en het nieuws met begrip en een open houding aanvaardt. Een goed, constructief gesprek over hoe jullie samen het beste uit de opzeggingsperiode kunnen halen, is de beste start van een goede overdracht. Toon dat je de knowhow en ervaring van je medewerker nog steeds waardeert en geef aan hoe fijn je het zou vinden als je werknemer die kennis zo goed als mogelijk aan zijn of haar opvolger kan doorgeven.

Bovendien is je bijna ex-medewerker de allerbeste persoon om je te informeren over het meest geschikte profiel om hem of haar te vervangen. Je werknemer heeft namelijk vanop de eerste rij kunnen ervaren welke vaardigheden en competenties essentieel zijn in de job. Betrek hem of haar als dat mogelijk is bij het rekruteringsproces.

Communicatie met het hele team

Een opzeggingstermijn is nooit de makkelijkste periode, maar gelukkig sta je er ook als werkgever niet alleen voor. Eén werknemer mag het schip dan verlaten, maar de rest van het team vaart gedreven met je voort. Vergeet deze mensen niet.

Bespreek samen met de ontslagnemende medewerker hoe jullie de collega’s zullen inlichten en blijf ook daarna open communiceren met de rest van het team: wat staat er te gebeuren? Komt er een vacature? Zullen taken tijdelijk verschuiven? Wat kunnen andere collega’s bijdragen aan een goede overdracht?

To-dolijstje

Hebben jij en je medewerker het nieuws bekend gemaakt? Begin dan met het opstellen van een overzicht van de verantwoordelijkheden van alle betrokken partijen. Niet alleen jij en je medewerker moeten de overdracht faciliteren, maar ook collega’s van hr, IT, facilities, teamleden… zullen bepaalde taken voor hun rekening nemen. Zo’n duidelijke takenverdeling vormt een handige leidraad voor een meer gedetailleerde workflow later

Blijf in contact

Betekent het ontslag van je medewerker het verlies van een groot talent? Dan is het een aanrader om het contact met je ‘alumni’ in stand te houden. Dat kan je bijvoorbeeld doen door met elkaar te blijven connecteren via LinkedIn of door een soort ‘alumni’-nieuwsbrief in het leven te roepen voor al je getalenteerde ex-werknemers. Zo blijft de deur naar jouw organisatie op een kiertje staan. Misschien keert die getalenteerde medewerker ooit graag terug, met nog meer kennis en vaardigheden in zijn of haar rugzak.

Laat je begeleiden in je zoektocht

Afscheid nemen van een werknemer betekent meestal ook het verwelkomen van een frisse wind. Een nieuwe, gemotiveerde kandidaat die staat te springen om de fakkel over te nemen. Omdat je die natuurlijk het liefst wil vinden voor de opzeggingstermijn van je ex-werknemer verlopen is, is het een goed idee om je bij die zoektocht te laten begeleiden door een expert.

Bright Plus is gespecialiseerd in het vinden van de perfecte match tussen werknemer en werkgever en beschikt over een grote poule aan getalenteerde en gemotiveerde kandidaten. Neem vrijblijvend contact met ons op.