Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Hoe bereid je medewerkers voor op artificiële intelligentie?

Technologie op de werkvloer is here to stay. Behalve digitale vaardigheden vereist de opmars van AI de nodige soft skills om er goed mee om te gaan op de werkvloer.

Bright Plus

4 min. leestijd

Waarnaar ga je als HR-professional het best op zoek in medewerkers? Hoe zorg je dat iedereen vlot aan de slag gaat met nieuwe technologieën die onmisbaar zijn voor de toekomst van de organisatie?

De arbeidsmarkt verandert snel door de opkomst van nieuwe technologieën zoals artificiële intelligentie. Vrijwel alle functies vereisen steeds meer digitale vaardigheden. Als medewerkers hier niet over beschikken, kan dat voor werkgevers een knelpunt zijn. Want om te innoveren, hebben ze mensen nodig die met de nieuwe technologische toepassingen kunnen werken. De juiste IT-specialisten aantrekken volstaat niet langer; technologie heeft vandaag een impact op de volledige organisatie. Om de digitale weg in te slaan met het oog op de toekomst, moeten bedrijven al hun medewerkers mee op de kar krijgen. Een nieuwe manier van werken vraagt om een andere organisatiestructuur en -cultuur.

 

AI als bondgenoot

Doemdenkers voorspellen wel eens dat kunstmatige intelligentie de job van miljoenen mensen overbodig zal maken. Die vrees is onterecht. Het klopt dat technologie bepaalde, vooral uitvoerende, taken – kan overnemen, maar dat betekent niet dat de medewerker geen rol meer speelt. Integendeel, hierdoor kan hij of zij net efficiënter werken en komt er tijd vrij voor andere, belangrijkere taken. Technologie kan immers op verschillende domeinen een nuttige bijdrage leveren aan de activiteiten van bedrijven. Volgens de Work Trend Index 2022 van Microsoft geloven leidinggevenden vooral dat het de productiviteit van medewerkers kan verhogen. Die zien zelf dan weer de grootste voordelen in hetzelfde werk doen in minder tijd, sneller vaardigheden leren en hun tijd en energie beter kunnen verdelen.

De meest courante toepassingen van AI op de werkvloer vandaag zijn informatie zoeken, teksten schrijven en samenvatten, analyseren, plannen, en brainstormen. In plaats van AI te beschouwen als bedreiging, bekijk je het beter als een behulpzame collega. Een nieuwe bondgenoot op de werkvloer.

Nieuwe vaardigheden

Technologie kan veel, maar niet álles. Bepaalde taken zullen altijd extra context en menselijke inbreng vereisen. De mens zal het verschil blijven maken met zijn intelligentie, empathie en inlevingsvermogen. Het is wel zo dat medewerkers nieuwe vaardigheden zullen moeten leren om AI in de toekomst efficiënt te gebruiken in hun job, of bestaande vaardigheden meer zullen moeten uitbouwen en gebruiken.

Naast ‘harde’ digitale vaardigheden worden vooral specifieke soft skills belangrijker door de opkomst van technologie. Voor de ‘medewerker van de toekomst’ zijn dat flexibiliteit en openheid om AI te omarmen, emotionele intelligentie, creativiteit (bv. om op een originele manier met AI-output aan de slag te gaan), kritisch denken en beoordelen (bv. om ‘bevooroordeelde’ of onjuiste informatie te herkennen), intellectuele nieuwsgierigheid en multidisciplinair samenwerken. Bij de aanwerving van nieuwe medewerkers is het dus goed om extra aandacht te besteden aan deze eigenschappen.

Tips voor de adoptie van nieuwe technologie

Om het potentieel van AI volledig te benutten, moeten bedrijven hun medewerkers niet alleen leren werken, maar ook leven met AI. Ze moeten zorgen dat de organisatie doordrongen is van een groeimindset, waardoor iedereen zin heeft om te blijven leren en mee te bewegen met wat de organisatie nodig heeft. Hoe krijg je medewerkers gemotiveerd om nieuwe technologie te adopteren?

1. Laat de toegevoegde waarde zien

Laat zien hoe verschillende technologieën een meerwaarde kunnen betekenen voor de organisatie. Het is beter om het potentieel duidelijk te maken door het echt te laten zien aan medewerkers in plaats van er enkel over te praten. Focus op hoe bepaalde tools het takenpakket van medewerkers makkelijker, sneller of efficiënter maken. Pas als mensen begrijpen waarom een nieuwe technologie nut heeft, zullen ze er effectief mee gaan werken. In die zin is het belangrijk dat HR en IT goed samenwerken om te zorgen voor de vlotte adoptie van nieuwe technologie.

2. Organiseer infomomenten en trainingen

Zorg dat medewerkers goed geïnformeerd zijn over nieuwe technologieën door middel van trainingen. Als je ervan uitgaat ‘dat ze het zelf wel zullen leren’, zal het vaker niet dan wel gebeuren. Bovendien is het beter om alle medewerkers op dezelfde manier te leren werken met bepaalde tools. Dit leidt tot betere resultaten en meer kwaliteit. Door gericht opleidingen en infomomenten te organiseren, creëer je meer draagvlak binnen de organisatie voor nieuwe technologieën en tools.

3. Vraag feedback en luister

Hebben medewerkers nog twijfels? Neem die dan serieus. Ze kunnen bijvoorbeeld bang zijn dat ze hun job gaan verliezen of dat hun takenpakket minder interessant wordt. Luister naar hun bezorgdheden, ga het gesprek aan en bespreek hoe AI hun werk positief kan beïnvloeden. Beklemtoon dat technologie altijd zij aan zij werkt met medewerkers, en dat ze niet overbodig of nutteloos zullen worden.

Levenslang leren

Het is voor bedrijven geen keuze meer of ze aan de slag willen met technologie, maar wel hoe. Het komt er voor HR-professionals meer dan ooit op aan om te praten met medewerkers, zodat ze een goed zicht krijgen op hun competenties en wat ze precies willen in hun job. Als een functie overbodig wordt of ingrijpend verandert door technologie, kunnen ze deze mensen dan matchen met ander werk op basis van hun competenties – óók die die niet expliciet in het cv staan.

In de snel evoluerende technologische context van vandaag is er voor werkgevers een belangrijke rol weggelegd om kansen en knelpunten bij medewerkers te identificeren en scholing te stimuleren. In feite moeten ze continu bezig zijn met de ontwikkeling van de mensen en de organisatie. Medewerkers die aangemoedigd worden om te blijven leren, zijn extra gemotiveerd om aan de slag te gaan met technologie, omdat ze inzien dat die hun job interessanter kan maken en nieuwe carrièremogelijkheden kan bieden. Als iedereen in de organisatie doordrongen is van zo’n groeimindset, heeft de implementatie van nieuwe technologie des te meer kans op slagen.

Op zoek naar meer tips en tricks? Neem een kijkje tussen onze blogs. Neem een kijkje tussen onze blogs.