Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Ontslag en ontslagvergoeding: alles wat je moet weten

Als werkgever in België is het belangrijk te begrijpen wat ontslag inhoudt alsook de verantwoordelijkheden die afscheid nemen van een werknemer met zich meebrengt. In dit artikel gaan we dieper in op de rechten en plichten van de werkgever bij een ontslag en lichten we toe hoe ontslagvergoedingen berekend worden.

Bright Plus

2 min. leestijd

Ontslag: Wat is het?

Ontslag is de beëindiging van de arbeidsovereenkomst tussen werkgever en werknemer. Er kunnen meerdere redenen zijn voor ontslag, waaronder financiële problemen, reorganisatie of prestatieproblemen. Het ontslagproces kan complex zijn en moet in overeenstemming zijn met bepaalde wet- en regelgeving.

Rechten en plichten van de werkgever

Werkgevers hebben een aantal verplichtingen tijdens het ontslagproces. Ten eerste, moet een goed gemotiveerde opzegbrief aan de werknemer worden geleverd. Ten tweede, moet de werkgever rekening houden met de opzegtermijn. Deze termijn varieert afhankelijk van de anciënniteit van de werknemer en de aard van het contract.

Verder heeft de werkgever het recht om, in bepaalde gevallen, de werknemer te ontslaan zonder opzeggingstermijn of ontslagvergoeding. Dit kan bijvoorbeeld in situaties waarbij een werknemer toegang heeft tot gevoelige bedrijfsinformatie of in gevallen van ernstig wangedrag.

Het berekenen van de ontslagvergoeding

Als de werkgever de arbeidsovereenkomst beëindigt zonder een wettelijke reden, is het verplicht om een ontslagvergoeding aan de werknemer te betalen. De berekening van de ontslagvergoeding hangt af van verschillende factoren. Deze omvatten de duur van de tewerkstelling, de leeftijd, het loon van de werknemer en de reden voor ontslag.

Bij de berekening van de ontslagvergoeding betreft het vaak het bruto maandloon vermenigvuldigd met de opzegtermijn. Er zijn online rekenmachines beschikbaar die werkgevers kunnen gebruiken om een ​​schatting te krijgen van de ontslagvergoeding van een werknemer.

Tot slot is het bij het aanpakken van ontslag cruciaal om bij elke stap professioneel en transparant te zijn. Het is ook aan te raden juridisch advies in te winnen om de arbeidswetgeving na te leven en mogelijke conflicten te minimaliseren.

Het is hun recht om van ontslag een positieve ervaring te maken, waarbij de werknemer met respect wordt behandeld en de werkgever succesvol de organisatie kan herstructureren en kan blijven groeien.

De rechten en plichten van de werknemer bij ontslag

Rechten van de werknemer:

  • Recht op duidelijke communicatie: De werknemer heeft het recht om de reden voor het ontslag te kennen. Het is de verantwoordelijkheid van de werkgever om dit helder en zonder onnodige vertraging over te brengen.
  • Recht op een correcte opzegtermijn: De werknemer heeft recht op een opzegtermijn. De lengte hiervan varieert afhankelijk van verschillende factoren, zoals de duur van de tewerkstelling.
  • Recht op ontslagvergoeding: In het geval dat de arbeidsovereenkomst wordt beëindigd zonder geldige reden, heeft de werknemer recht op een ontslagvergoeding.
  • Recht op een outplacementbegeleiding: Werknemers die ontslagen worden en een bepaalde anciënniteit hebben, hebben recht op een outplacementbegeleiding. Deze dienst omvat hulp en begeleiding bij het zoeken naar een nieuwe baan.

Plichten van de werknemer:

  • Plicht tot nakomen opzegtermijn: Wanneer de werknemer een opzegtermijn heeft gekregen, is hij/zij verplicht deze na te komen. Tijdens deze periode blijven alle normale arbeidsvoorwaarden van toepassing.
  • Plicht om vertrouwelijkheid te respecteren: Dit houdt in dat de werknemer verplicht is om tijdens en na de opzegtermijn gevoelige bedrijfsinformatie vertrouwelijk te houden.

Het is essentieel voor werknemers om hun rechten en plichten bij ontslag te kennen. Bij twijfel of voor gedetailleerd advies is het raadzaam om juridische bijstand te zoeken of contact op te nemen met een vakbond.

Op zoek naar de juiste medewerker voor jouw bedrijf? Bright Plus helpt jou bij de zoektocht naar de ideale kandidaat.