Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

10 vragen over de eindejaarspremie beantwoord

In december kijken veel werknemers uit naar hun eindejaarspremie. Als werkgever ben je echter niet verplicht om deze premie, ook wel dertiende maand genoemd, te betalen. Het is afhankelijk van de regeling die van kracht is in de sector of op bedrijfsniveau. In deze blog beantwoorden we 10 veelgestelde vragen over de eindejaarspremie.

Josefien De Bock

2 min. leestijd

1. Wat is de eindejaarspremie?

De eindejaarspremie is een financiële bonus die de werkgever uitbetaalt aan de werknemer. Deze premie is uitgegroeid tot een vaste waarde, terwijl niet alle werknemers er automatisch recht op hebben.

2. Is elke werkgever verplicht om een eindejaarspremie te betalen?

De eindejaarspremie is geen wettelijke verplichting, maar hangt af van de geldende regeling in de sector. Om na te gaan of jouw bedrijf een eindejaarspremie moet betalen, kan je de sectorale collectieve arbeidsovereenkomsten raadplegen.

Is er op sectoraal vlak niets geregeld? Dan kan de eindejaarspremie voorgeschreven worden door de collectieve arbeidsovereenkomst op bedrijfsvlak, de arbeidsovereenkomst of het arbeidsreglement.

3. Stemt de eindejaarspremie altijd overeen met een volwaardig maandloon?

De eindejaarspremie wordt ook wel ‘dertiende maand’ genoemd omdat ze meestal overeenstemt met een volledig maandloon. Dat is echter niet altijd zo. In bepaalde sectoren gaat het over een forfaitair bedrag of een percentage van het loon.

De eindejaarspremie wordt berekend op basis van het aantal gepresteerde dagen tijdens het voorbije kalenderjaar. Een aantal afwezigheidsdagen (bv. wettelijke verlofdagen, feestdagen, inhaalrust…) worden gelijkgesteld met gepresteerde dagen.

4. Betaalt de werkgever de eindejaarspremie altijd zelf?

In de meeste sectoren betaalt de werkgever zelf de eindejaarspremie. In sommige sectoren zorgt het sectorale fonds voor de betaling. Dat betekent niet dat de premie gratis is. Ze wordt dan onrechtstreeks gefinancierd door de werkgever, die het hele jaar door bijdragen op het loon van de werknemers afstaat aan de sector.

5. Krijgen alle werknemers van hetzelfde bedrijf een eindejaarspremie?

Alle werknemers van het bedrijf zijn gelijk: ofwel krijgen ze allemaal een eindejaarspremie, ofwel niemand. Het is mogelijk dat een bepaalde sector eigen voorwaarden oplegt. Zo worden in de horeca jobstudenten onder bepaalde voorwaarden uitgesloten van de eindejaarspremie. In bepaalde sectoren kan aan de uitbetaling van de premie een anciënniteitsvoorwaarde gekoppeld worden. Elke voorwaarde moet schriftelijk vastgelegd zijn.

6. Wat met tijdelijke medewerkers of uitzendkrachten?

Ook tijdelijke medewerkers of uitzendkrachten hebben recht op een eindejaarspremie. Het bedrag is afhankelijk van het aantal maanden dat ze gewerkt hebben. De uitbetaling gebeurt niet door de werkgever maar door het Sociaal Fonds voor uitzendkrachten.

7. Hoe is de regeling voor nieuwe medewerkers of werknemers die ontslagen worden?

Wie pas later in het jaar aan de slag gaat bij een nieuwe werkgever, krijgt een deel van de eindejaarspremie, afhankelijk van het aantal maanden in dienst. Hetzelfde geldt voor medewerkers die tijdens het jaar het bedrijf verlaten omdat ze ontslagen worden. Wie zelf ontslag neemt en geen anciënniteit heeft van meer dan 5 jaar, heeft geen recht op een eindejaarspremie.

8. Wanneer wordt de eindejaarspremie betaald?

De eindejaarspremie wordt één keer per jaar betaald, doorgaans in de maand december gelijktijdig met het loon. Er kan ook vastgelegd worden dat de uitbetaling op een ander moment gebeurt.

9. Worden er inhoudingen verricht op de eindejaarspremie?

Doordat de eindejaarspremie als loon beschouwd wordt, is ze onderworpen aan bedrijfsvoorheffing en socialezekerheidsbijdrage (RSZ). Voor de berekening van de bedrijfsvoorheffing wordt de premie beschouwd als een uitzonderlijke vergoeding, waardoor ze zwaarder belast wordt dan het standaard maandloon en er dus netto minder overblijft.

10. Waarom zou ik mijn medewerkers een eindejaarspremie aanbieden?

Een eindejaarspremie is een mooi financieel extraatje, zeker in tijden van stijgende levensduurte. Door dit aan te bieden aan je personeel, kan je je profileren als een aantrekkelijke werkgever.

Wil je graag nog bijkomende tips voor een motiverend loonbeleid en aantrekkelijke extralegale voordelen? Download onze gratis salariswijzer.

Over de auteur

Josefien De Bock

Josefien De Bock fladdert door het leven als freelance copywriter en content creator. Als Text Fairy tovert ze de mooiste teksten tevoorschijn voor klanten in diverse sectoren. Met veel ervaring, enthousiasme én een vleugje magie! Check it out op www.textfairy.be. Omdat ze maar niet genoeg kan krijgen van schrijven, blogt Josefien bovendien over alles wat haar fascineert en interesseert op www.josieslittlethings.be.

Lees meer van deze auteur