Je browser is verouderd.

Sommige inhoud kan verloren gaan of zal niet correct weergegeven worden.

Gelieve een meer recente versie van je browser te installeren.

Upgrade je browser

Wat jij als werkgever moet weten over de loonindexering van 2024

Vorig jaar bedroeg de loonindexering meer dan 11% en stegen de loonkosten bijgevolg fors voor heel wat werkgevers. Dit jaar ligt de indexatie met 1,48% een stuk lager. In dit blogartikel ontdek je wat dit voor jouw organisatie betekent en hoe je hier slim op kunt inspelen.

Bright Plus

2 min. leestijd

Wat is de automatische loonindexering?

Dankzij de loonindexering stijgen de lonen en uitkeringen van medewerkers automatisch op basis van de prijsstijgingen van bepaalde goederen en diensten, ook wel inflatie genoemd. Dit betekent dat de lonen meebewegen met de evolutie van onze levensduurte.

De index wordt berekend op basis van een “indexkorf”, een selectie van producten en goederen die vaak worden gekocht door gezinnen. Deze korf wordt op regelmatige basis geactualiseerd om ervoor te zorgen dat deze representatief is voor de huidige situatie.

De voorbije jaren waren er verschillende factoren die de levensduurte hebben beïnvloed en daarmee ook de loonindexering. Denk hierbij aan gebeurtenissen zoals de coronacrisis, de oorlog in Oekraïne en de energiecrisis, die hebben geleid tot aanzienlijke prijsstijgingen op het gebied van voeding, water, gas en elektriciteit. Deze producten maken deel uit van de indexkorf en hebben dus invloed op het berekenen van het indexcijfer. Dit zorgde ervoor dat de loonindexering in de afgelopen jaren erg hoog was, met zelfs een loonstijging van meer dan 11% in 2023 tot gevolg.

Voor 2024 ligt de loonindexering echter een stuk lager. Dit percentage kan per sector verschillen, afhankelijk van de geldende collectieve arbeidsovereenkomst. Zo kent bijvoorbeeld paritair comité 200, dat meer dan 500.000 bedienden omvat, een indexering van 1,48%. Andere paritaire comités hanteren ook een systeem van jaarlijkse indexering, waarbij het percentage verschilt per sector. Ook het moment waarop de lonen exact worden geïndexeerd, kan per sector verschillen.

Verplichtingen voor werkgevers

Hoewel de automatische koppeling van lonen aan de consumptieprijsindex niet wettelijk is vastgelegd, zijn werkgevers verplicht om de loonindexering toe te passen volgens de geldende collectieve arbeidsovereenkomst in hun sector. Het is belangrijk om de specifieke regelingen van je paritair comité te raadplegen om te begrijpen welke methode wordt gehanteerd bij de indexering binnen jouw sector om dit bijgevolg correct toe te passen.

Impact van de loonindexering op jouw organisatie

Een loonindexering van 1,48% betekent voor veel organisaties opnieuw een stijging van de loonkosten. Dit kan voor onrust zorgen, maar het biedt ook kansen om jouw loonbeleid kritisch te evalueren en positieve veranderingen door te voeren. Steeds meer werkgevers richten zich bijvoorbeeld op variabele of flexibele verloning, optimalisatie van extralegale voordelen en het creëren van een motiverende bedrijfscultuur. Het is een uitgelezen kans om strategisch naar jouw loonbeleid te kijken en jouw organisatie aantrekkelijker te maken voor huidige en potentiële werknemers.

Een duurzaam loonbeleid gaat namelijk veel verder dan alleen het brutoloon. Het is belangrijk om te investeren in een sterke bedrijfscultuur, veilige werkomgeving, groeikansen, een goede teamsfeer en welzijn op de werkvloer. Deze factoren zijn duurzaam bij het aantrekken en behouden van talent voor jouw organisatie. Ga daarom verder dan alleen het loon en richt je op een duurzame toekomst, zelfs in deze uitdagende tijden.

Benut de kansen die deze indexering biedt om veranderingen door te voeren en je organisatie aantrekkelijker te maken voor toptalent. De salariswijzer van Bright Plus kan je hierbij ondersteunen. Deze salariswijzer geeft inzicht in de gangbare lonen en extralegale voordelen in verschillende sectoren. Het is een waardevol hulpmiddel bij het bepalen van een competitief loonpakket dat talent aantrekt en behoudt.